top of page
S__40542222_edited.jpg

【Chiyou – Chi nhánh Nanya/ Nam Nhã】

THÊM  Số 11, Đường Đông Nanya, Quận Bản Kiều, Thành phố Đài Bắc mới
(Lối vào chợ đêm Nanya)

ĐT  (02) 2272-0735

THỜI GIAN MỞ  
Thứ Hai ~ Thứ Sáu 15:30 ~ 00:30
thứ bảy 
~ chủ nhật 11:00 ~ 00:30

(cửa hàng thứ Ba hàng tuầndừng lại

bottom of page