top of page
喫尤師大.jpg

【Chiyou – Chi nhánh trường Đại học Sư phạm quốc gia Đài loan】

THÊM Đại học Sư phạm Quận Daan, Thành phố Đài BắcđườngNgõ 39Số 26

​          tầng 1

ĐT (02) 2366-1446

THỜI GIAN MỞ 11:00~00:30

                             

bottom of page