top of page

【Chiyou - Chi nhánh Gongguan/Công Quán】

THÊM VÀO Tầng 1, số 247, đoạn 3, đường Tingzhou, quận Zhongzheng, thành phố Đài Bắc

ĐT (02) 2365-4118

THỜI GIAN MỞ 11:00~00:30

(20/9> 17:00~00:30;13/9, 26/9, 2/9Thứ 7 là ngày nghỉ của cửa hàng)

bottom of page